skip to Main Content

SMV:International – Go2Market workshop

Kontakt os

Tlf: 2112 6056

E-mail: cei@capitalei.com

Go2Market

Formålet med SMV:International er at øge eksportparatheden i danske SMV’er. Mange SMV’er har ingen eller meget begrænset eksport, ligesom mange SMV’er er tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer.

CAPITAL E&I, deltager sammen med CenSec i projektet med det formål at øge internationaliseringen og eksporten hos vores medlemmer og kontakter, der arbejder inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsområdet.

De deltagende virksomheder får følgende ud af projektet:

  • Målrettet hjælp til starte eller vækste din eksport
  • En klar vækstplan og eksportstrategi
  • Et eksportnetværk, en eksportstruktur og eksportværktøjer
  • Løsning på dine vigtigste eksportudfordringer
  • Skabt grundlag for vedvarende eksportstigning

Hvad får du ud af at deltage?

”Go2market workshop basic” (Base camps): En heldags workshop som giver grundlæggende eksportviden, -værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk.

”Go2market workshop advanced” (Workshopforløb): En 1 ½ dages workshop, som bygger videre på Basic forløbet. Mens 1. dag giver videregående eksportviden, – værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk, har anden dagen fokus på udvikling af en vækstplan, som diskuteres nærmere på et individuelt opfølgningsmøde i forlængelse af workshoppen.

”MarkedsÅbner” (Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg), som giver oplæring via workshops og markedsbesøg i en succesfuld markedspenetration for en udvalgt gruppe af virksomheder.

Deltagere:

Erhvervshusene

Danish Export Association, mere information her

Dansk Industri, mere information her

Lifestyle & Design Cluster, mere information her

Enterprise Europe Network, mere information her

CenSec, mere information her

Back To Top
×Close search
Search